Press

Välkommen att kontakta

Elsa Lantz, kommunikationsansvarig
Tel: 070-979 99 44
E-mail: elsa@porrfribarndom.sePressreleaser:

2019-05-16
Ny lista: EU-kandidaterna som lovar att arbeta för en porrfri barndom i EU
MP i toppen - sd och l i botten

Med knappt två veckor kvar till valet presenteras topplistan med EU-kandidaterna som lovar att arbeta för åtgärder som: åldersverifiering på nätporr, porrfria publika wi-fi-nätverk, porrfria förskolor och skolor samt folkbildningskampanjer om pornografins skadeverkningar på barn. Alla fem toppnamn i Miljöpartiet lovar att ta striden för samtliga åtgärder - medan inga av Sverigedemokraterna och Liberalernas toppnamn vill engagera sig i någon av åtgärderna enligt barnrättsorganisationen Porrfri Barndoms nya enkät.

I och med det ökande internetanvändandet bland barn ökar även porrindustrins kontaktyta med barn, en kontaktyta som i stort sett är helt oreglerad gentemot Europas barn idag.

Miljöpartiets toppnamn Jakop Dalunde säger i en kommentar “Miljöpartiet vill se att EU är pådrivande och gör det enklare för medlemsländer att införa porrfilter. Storbritannien har nyligen beslutat om att införa porrfilter, vilket innebär att man måste verifiera att man är 18 år eller äldre för att kunna titta på porr. Jag tycker att det vore mycket bra om porrfilter införs på alla skolor och förskolor. I skolan hör porr, sexism och våld aldrig hemma.”

Även Vänsterpartiet sticker ut med tre av sina topp-fem kandidater som kommer arbeta för en eller flera av åtgärderna i enkäten, Ana Süssner, Rubin Deniz Butros och Hanna Gedin.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har en topp-5-kandidat var som kommer att arbeta för minst en av åtgärderna: Jytte Guteland (S), Tomas Tobé (M), Yusuf Aydin (KD) och Gustav Hemming (C).

Sverigedemokraterna och Liberalerna hamnar i botten där ingen av topp-5-kandidaterna kommer arbeta för någon av åtgärderna.

Under maj månad har Porrfri Barndom genomfört en enkät gentemot samtliga EU-kandidater för att kartlägga vilka som kommer att arbeta för att minska porrindustrins kontaktyta med europeiska barn samt folkbildningskampanjer om pornografins skadeverkningar på barn.

Om du blir invald i Europaparlamentet kommer du att arbeta för att EU vidtar följande konkreta åtgärder för att begränsa barns exponering för och konsumtion av nätpornografi 1. Åldersverifiering nätpornografi 2. Porrfilter publika wifi och förskolor/skolor 3. Folkbildningskampanj om pornografins skadeverkningar på barn

“Vi står mitt i en eskalerande hälsokris där barn i Europa och världen skadas av det sexuella våld de exponeras för i nätporren. Barn utsätter även andra barn för våldet de ser i nätporren enligt ett stort antal läkare, barnpsykologer, kriminologer och advokater. Läget är akut och vi måste agera omgående. Fantastiskt att Miljöpartiets topp-kandidater förstår allvaret. Däremot är det hög tid för samtliga EU-kandidater från alla partier, inte minst Sverigedemokraterna och Liberalerna att komma in i matchen, en av vår tids största ödesfrågor för folkhälsan”, säger Jenny Holmström, medgrundare Porrfri Barndom.

Statistik
Hela listan hittar du på porrfribarndom.se/eu-kandidater

Kontakt
Elsa Lantz, elsa@porrfribarndom.se alt. Tel. 070-979 99 44

Fakta om Porrfri Barndom
Porrfri Barndom är en barnrättsorganisation som grundades 2018 och som arbetar för att minska barns exponering för och konsumtion av porr. Arbetet bedrivs primärt gentemot politiker, näringsliv och föräldrar. Arbetet utgår från kunskapsinhämtning genom barn och ett nära samarbete med flertalet experter bland annat inom sjukvård, förskola, skola, digitalisering och teknik varav några ingår i Porrfri Barndoms advisory board. Hittills har över 80 000 personer skrivit under Porrfri Barndoms två namninsamlingar. Samtliga riksdagspartier förutom SD ställer sig bakom Porrfri Barndoms krav om porrfria förskolor och skolor i Sverige. Organisationen finansieras genom privata gåvor, bland annat från Postkodstiftelsen. Läs mer på www.porrfribarndom.se


2019-05-03
EU-kandidater blir certifierade om de kommer arbeta för en #porrfribarndomiEU

Idag skickar barnrättsorganisationen Porrfri Barndom ut en enkät till samtliga svenska EU-kandidater för att kartlägga vilka kandidater som kommer arbeta för att barn i EU ska få en porrfri barndom - eller ej. De som som svarar JA blir certifierade, erhåller en digital knapp till sitt kampanjarbete och listas bland EU-kandidater som driver frågan i EU under nästa mandatperiod.

– Vilken annan mångmiljardindustri med så pass skadligt material låter vi ha en oreglerad kontaktyta med våra barn? Vi ser en global utmaning med den i stort sett oreglerade nätpornografin. Det är hög tid att EU utreder porrens hälsokonsekvenser bland barn i Europa och möjliga åtgärder som till exempel åldersverifiring för nätporr med motsvarande BankID-lösning samt porrfria arbetsmiljöer för barn. Allt fler svenska politiker arbetar nu för att minska porrens skadeverkningar bland barn och vi förväntar oss att det samma gäller svenska EU-kandidater, säger Elsa Lantz medgrundare, Porrfri Barndom i en kommentar.


Bakgrund
Porrsajterna har trafik från barn i europeiska länder. Totalt har porrsajterna på internet varje vecka mer trafik än Amazon, Netflix och Twitter har tillsammans.* Forskning visar att 8 av 10 svenska barn har sett porr och att barn är i genomsnitt runt 12 år gamla när de själva börjar söka aktivt efter porr på internet**, många barn exponeras även vid lägre ålder. Ca. 90% av all nätpornografi innehåller våld.*** Hjärnforskaren Katarina Gospic påpekar att smartphones har förändrat porrkonsumtionen. Idag har vi hela tiden tillgång till porr i fickan. “En åttaåring skulle inte få köpa 10 st porridningar, men nu kan han få det hela, hela tiden”, säger Katarina Gospic.**** Konsumtion av porr kan leda till psykisk och fysisk ohälsa hos både flickor och pojkar samt ökat sexuellt våld och trakasserier.***** Storbritannien inför i juli månad åldersverfiering på nätpornografi.

Exempel på våld barn möts av i porren via sina mobiltelefoner, läsplattor och datorer:

  • Gagging- penis trycks långt ner i kvinnans hals så att hon hulkar, kvävs och kräks

  • Våldtäkt: scener där det är tydligt att ena parten inte samtycker

  • Hårda strypgrepp

  • Ass-to-mouth (penis penetrerar först anus och förs sen in i munnen utan att tvättas)

  • Trycka ner huvudet i toaletten och spola


Enkäten

För att bli certifierad behöver du svara ja på fråga 1. och 2. nedan samt kryssa för minst en åtgärd under fråga 3.

Om jag blir invald i Europaparlamentet:

1.) Lovar jag att arbeta för att alla barn i EU ska få en porrfri barndom:

JA__  NEJ__ Kommentar_____

2.) Avser jag att arbeta för att minska barns exponering för nätpornografi:  

JA__  NEJ__ Kommentar_____

3.) Kommer jag att arbeta för att EU vidtar följande konkreta åtgärder för att begränsa barns exponering för och konsumtion av nätpornografi?

Åldersverifiering nätpornografi  JA__ NEJ__

Porrfilter publika wifi och förskolor/skolor JA__  NEJ__

Folkbildningskampanj pornografins skadeverkningar på barn JA__  NEJ__

Källor:
* Huffingtonpost, 2017
** Mattebo, 2014
*** Bridges et al., 2010
**** Malou Efter tio, 2016
***** porrfribarnom.se


2019-04-23
Ny Sifo: Fler än 7 av 10 föräldrar tror inte att ens barn ser på nätporr

Medelåldern för att regelbundet konsumera porr på nätet är 12 år, men en ny Sifo-undersökning som Porrfri Barndom låtit genomföra visar att fler än 7 av 10 (72%) föräldrar inte tror att ens barn tittar på eller exponeras för nätporr. Undersökningen visar även att fler än 7 av 10 (74%) inte haft samtal om pornografi på nätet med sitt barn. För att hjälpa föräldrar att ha porrkritiska samtal med sina barn lanserar Porrfri Barndom verktyget Porrsnacket.  

Forskning visar att 8 av 10 barn har sett porr och barn är i genomsnitt runt 12 år gamla* när de själva aktivt börjar konsumera porr på nätet, många är alltså yngre än så. Barn exponeras även ofrivilligt för porr, exempelvis genom pop-annonser eller sökord som inte har med sex eller porr att göra, på grund av de enorma mängder porr som finns på internet. Det kan också ske genom att en äldre kompis eller ett syskon visar porr. En majoritet av porren innehåller dessutom våld och olika typer av kränkningar.

Men en ny Sifo-undersökning som Porrfri Barndom låtit genomföra visar att få föräldrar är medvetna om att deras barn exponeras, då fler än 7 av 10 (72 procent) uppger att de inte tror att ens barn exponeras för porr på nätet.

– I mitt arbete som överläkare i psykiatri på BUP Linköping har jag genom åren träffat många barn i förskole- och mellanstadieålder som har exponerats för porr. När jag frågar barn så visar det sig ofta att de exponerats för porr både frivilligt och ofrivilligt. Porr har blivit mycket lättillgänglig för barn, ett klick bort i läsplattor, mobiltelefoner och datorer. Det är därför viktigt att tidigt börja prata om kroppslig integritet, samtycke och vad barnet kan möta på nätet, säger Åsa Kastbom, överläkare.

Föräldrar känner oro – men få tar porrsnacket med sitt barn
Undersökningen visar även att 4 av 10 (42 procent) föräldrar har känt oro över hur exponering för nätporr kan påverka deras barns hälsa, men det är endast var fjärde (25 procent) som uppger att de har haft samtal om porr med sina barn (74 procent har alltså inte haft samtal).

– På grund av den obegränsade kontaktytan med nätporren, som barn från tidig ålder kan exponeras för och avsaknaden av porrkritiska samtal dikterar porrindustrin i stor utsträckning barns sexualitet. Barns exponering för och konsumtion av porr är ett gemensamt problem eftersom barn exponerar och utsätter varandra för det de lär sig av porren. Vi hoppas att Porrsnacket ska hjälpa så många föräldrar som möjligt att ha porrkritiska samtal med sina barn, säger Jenny Holmström, medgrundare, Porrfri Barndom.

Fler än 8 av 10 föräldrar vill införa porrfilter i skolmiljö
I undersökningen framkommer även att föräldrar är positiva till att införa porrfilter i skolmiljö, varav 85 procent vill införa porrfilter i skolan, 83 procent på fritids samt 80 procent på förskolor. I dag har ungefär hälften av alla skolor i Sverige installerat porrfilter.

Läs mer om Porrsnacket och få experttips om hur du kan ha åldersanpassade samtal om kroppslig integritet och porr samt hur du kan installera porrfilter: https://www.porrfribarndom.se/porrsnacket

Källor
Use of Pornography and its Associations with Sexual Experiences, Lifestyles and Health among Adolescents, Magdalena Mattebo: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:696130/FULLTEXT01.pdf
www.skolverket.se

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes via webb i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel 3-14 april 2019. I undersökningen deltog 1 079 föräldrar med hemmavarande barn under 18 år.

Fakta om Porrfri Barndom
Porrfri Barndom är en barnrättsorganisation som arbetar för att minska barns exponering för och konsumtion av porr. Arbetet bedrivs primärt gentemot politiker, näringsliv och föräldrar. Arbetet utgår från kunskapsinhämtning genom barn och ett nära samarbete med flertalet experter bland annat inom sjukvård, förskola, skola, digitalisering och teknik varav några ingår i Porrfri Barndoms advisory board. Hittills har över 80 000 personer skrivit under Porrfri Barndoms krav. Läs mer på www.porrfribarndom.se