Skaffa porrfilter hemma och på mobilen
Internetporren har tyvärr blivit den dominerande sexualundervisningen för barn på grund av stor tillgänglighet via mobiltelefoner, läsplattor och datorer (digitala enheter). Porren når även barn redan i förskoleålder genom bl.a. pop-up-annonser och länkade filmer.

Det finns två sätt att skaffa porrfilter/teknisk lösning hemma och på privata mobiler. Antingen direkt genom tele- och internetleverantören eller genom att beställa en porrfiltertjänst från externt företag.

Att endast installera teknisk lösning/porrfilter är i sig inte tillräckligt. Vi rekommenderar att det kombineras med regelbundna och åldersanpassade porrkritiska samtal.

Nedan ger vi förslag på hur du kan gå tillväga för att skaffa porrfilter på internet hemma och på mobiltelefoner:

1. Porrfilter/teknisk lösning via tele- och internetleverantör

I dagsläget erbjuder endast vissa leverantörer porrfilter/teknisk lösning via hemsida eller kundtjänst och du som kund måste betala extra för detta. Vi kräver att alla tele- och internetleverantörer ska erbjuda gratis porrfilter/teknisk lösning till den som vill ha, att detta ska vara enkelt att beställa och att alla kunder ska informeras om möjligheten. Tycker du som vi? Skicka gärna ett maila till leverantörens VD där du är kund och lägg in fetmarkerade meningen med kraven ovan. Stronger together.

2. Porrfilter/teknisk lösning från externt företag

  • MYFamily Protection Alternativ för digitala enheter, svensk kundtjänst

  • Tryggwifi Alternativ för porrfilter på wi-fi-nätverk som installeras på routern

  • KidsWifi Alternativ för porrfilter på digitala enheter

  • Bark Alternativ för porrfilter på digitala enheter

  • Net Nanny Alternativ för porrfilter på digitala enheter

  • WebWatcher Alternativ för porrfilter på digitala enheter

  • McAfee Safe Family Alternativ för porrfilter på digitala enheter

Tjänsterna ovan är några av de tekniska lösningar som finns tillgängliga. #porrfribarndom har inte kvalitetssäkrat eller godkänt de förslag som finns med i listan. Ta dig tid att undersöka vilka filter och tekniska lösningar som är rätt för din familj.

Porrfilter i offentliga miljöer
Gällande porrfilter/teknisk lösning i förskole- och skolmiljö hoppas vi att Sveriges kommuner och landsting, SKL, kommer samarbeta med oss bland annat genom att presentera vilka tekniska lösningar som används idag i kommunerna.

Gällande övriga offentliga miljöer så som restauranger kommer vi att se över alternativ under Q1 2019.