Skaffa porrfilter hemma och på mobilen

Skaffa porrfilter hemma och på mobilen

Internetporren har tyvärr blivit den dominerande sexualundervisningen för barn på grund av stor tillgänglighet via mobiltelefoner, läsplattor och datorer (digitala enheter). Porren når barn i så låga åldrar som förskoleålder, genom bl.a. pop-up-annonser och länkade filmer.  Det finns inga garantier för att ett porrfilter är hundra procent tillförlitligt, det är inte ovanligt att det släpper igenom något av de gigantiska mängder porr som finns på internet. Därför är det viktigt att du som förälder testar det porrfilter du har valt så att du själv förstår hur det fungerar, eller inte fungerar. Det är också bra att ta bort möjligheten för de minsta barnen att surfa själva där det kan komma upp länkade filmer eller pop-up-annonser.

Ett porrfilter ska alltid kombineras med åldersanpassade och regelbundna porrkritiska samtal. Du som förälder kan inte luta dig tillbaka och förutsätta att ett porrfilter gör hela jobbet och att ditt barn förstår och kan skilja på våldsporr och sex. Det är ditt ansvar som förälder att prata med ditt barn på ett åldersanpassat sätt. Vi lär dig gärna hur tillsammans med våra experter (läs mer här länk till porr-avsnittet tips och råd).

Det finns två sätt att skaffa porrfilter/teknisk lösning hemma och på privata mobiler.

 1. Genom tele- och internetoperatören

 2. Genom att beställa en porrfiltertjänst från externt företag

Tänk på att endast installera teknisk lösning/porrfilter är i sig inte tillräckligt. Vi rekommenderar att porrfilter kombineras med regelbundna och åldersanpassade porrkritiska samtal.


Hur du kan gå tillväga för att skaffa porrfilter på internet HEMMA och på mobiltelefoner


1. Porrfilter/teknisk lösning via tele- och internetoperatör

I dagsläget erbjuder endast vissa leverantörer porrfilter/teknisk lösning via hemsida eller kundtjänst och du som kund måste betala extra för detta. Vi kräver att alla tele- och internetleverantörer ska erbjuda gratis porrfilter/teknisk lösning till den som vill ha, att detta ska vara enkelt att beställa och att alla kunder ska informeras om möjligheten. Tycker du som vi? Skicka gärna ett maila till leverantörens VD där du är kund och lägg in fetmarkerade meningen med kraven ovan. Stronger together.

2. Porrfilter/teknisk lösning från externt företag

 • MYFamily Protection Alternativ för digitala enheter, svensk kundtjänst

 • Tryggwifi Alternativ för porrfilter på wi-fi-nätverk som installeras på routern

 • KidsWifi Alternativ för porrfilter på digitala enheter

 • Bark Alternativ för porrfilter på digitala enheter

 • Net Nanny Alternativ för porrfilter på digitala enheter

 • WebWatcher Alternativ för porrfilter på digitala enheter

 • McAfee Safe Family Alternativ för porrfilter på digitala enheter

 • Google Safe Search “Blockera explicita sökresultat på Google med SafeSearch. Med hjälp av inställningarna för SafeSearch kan du filtrera bort explicita sökresultat på Google, till exempel pornografi. SafeSearch är inte helt perfekt, men gör så att du slipper merparten av de explicita och olämpliga sökresultaten på mobilen, surfplattan eller datorn” (google.com).

  Tjänsterna ovan är några av de tekniska lösningar som finns tillgängliga. #porrfribarndom har inte kvalitetssäkrat eller godkänt de förslag som finns med i listan. Ta dig tid att undersöka vilka filter och tekniska lösningar som är rätt för din familj.

Myter om porrfilter/teknisk lösning

Myt: Porrfitler/teknisk lösning tar bort viktig information om sex och samlevnad.
Fakta: Det är enkelt att korrigera om ett porrfilter skulle ta bort en viss sida av misstag.

Myt: Porrfilter/teknisk lösning är kontraproduktivt på grund av att samtalen skulle utebli.
Fakta: Forskning från Uppsala universitet visar att 0% av barnen i studien hade pratat med en vuxen om porr någon gång, detta gäller både med och utan porrfilter. Alltså, samtalen uteblir om inte vuxna initierar samtalen.

Myt: Porrfilter/teknisk lösning fungerar inte
Fakta: 1. Det finns olika porrfilter som är mer eller mindre säkra. 2. Det är inte omöjligt att hacka sig runt ett porrfilter men det förhindrar ofrivillig exponering och det försvårar tillgängligheten.

Porrfilter i offentliga miljöer

Gällande porrfilter/teknisk lösning i förskole- och skolmiljö hoppas vi att Sveriges kommuner och landsting, SKL, kommer samarbeta med oss bland annat genom att presentera vilka tekniska lösningar som används idag i kommunerna.

Vi hoppas även kunna påverka övriga offentliga miljöer så som restauranger, i dagsläget bedriver vi dock inget aktivt påverkansarbete inom detta område.