Varför?

Barn exponeras för porr och det kan skada deras hälsa
Idag exponeras i stort sett alla barn för våldsporr under sin barndom, det sker redan i förskoleålder genom pop-up-annonser och länkade filmer, men framför allt under grundskoleåren. Enligt Skolverkets rapport saknar tyvärr cirka 50% av alla skolor och sannolikt även ungefär lika många förskolor porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverket och digitala enheter. Tyvärr erbjuder fortfarande ingen av de svenska tele- och internetleverantörerna gratis porrfilter/teknisk lösning till de barn och barnfamiljer, eller andra kunder, som önskar. Ett fåtal leverantörer erbjuder däremot “föräldrakontroll” som bland annat begränsar exponering för porr men kunden måste betala extra för att slippa porren. Läs mer om hur du kan skaffa porrfilter/teknisk lösning och hur du enkelt kan påverka din leverantör här.

Exponeringen kan leda till ett antal allvarliga hälsoskador. Skolsystrar, barnpsykologer, läkare och kriminologer vittnar från sitt dagliga arbete med barn om bland annat porrberoende, porrinspirerade övergreppslekar och ökad analinkontinens. Läkarteamet på Södersjukhusets våldtäktsmottagning i Stockholm skriver i Dagens Nyheter våren 2018 att Dubbelt så många unga söker till SÖS våldtäktsmottagning och adresserar bland annat porrkonsumtion.

Nätporren är idag till stor del aggressiv och forskning visar att cirka 90% av alla scener i mainstreamporren innehåller våld som stryptag, slag och "gagging" där killens kön trycks så långt ner i tjejens hals att hon får svårt att andas och kräks. Sexistiskt språk som "hora" förekommer i cirka 50% av scenerna. Läs mer i 10 punkter från forskningen om porr och porrindustrin som sammanfattar 50 år av forskning.

Barnkonventionen blir lag i Sverige 1 januari 2020. Barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen kräver att vuxna ger barn det skydd från våld som barn har rätt till. Det finns artiklar i Barnkonventionen som är särskilt viktiga när det gäller barn och våld. ”Konventionsstaterna skall uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet mot information och material som är till skada för barnets välfärd, med beaktande av bestämmelserna i artiklarna 13 och 18.” (artikel 17e) En viktig åtgärd som förebygger att barns välfärd skadas av information och material som är skadliga för barn, till exempel den våldsamma nätporren, är porrfilter/teknisk lösning.

Barn, skärmtid och teknikbaksmällan
Idag börjar barn använda internet mycket tidigt, 79%, alltså fyra av fem, barn använder internet redan vid två års ålder. 98% av alla 11-åringar i Sverige har en egen mobiltelefon. Med ett knapptryck bort har de rak tillgång till våldsporr och annat våldsamt material. Barn påverkas inte bara av vad de ser på sina digitala skärmar, utan också av hur mycket tid de spenderar framför skärmar.

Vi lever i en tid som är starkt präglad av digitaliseringen och hur den hjälper världen och människan att utvecklas positivt, men diskussionen om hur människan också påverkas negativt av det omfattande teknikanvändandet har nu börjat ta fart på allvar. Forskare och teknikbranschen talar själva om en teknikbaksmälla.

Lagar och regler för att skydda barn från porr måste uppdateras och inkludera internet

Porrbilder får inte sättas upp på allmänna platser som till exempel på anslagstavlor eller väggen på skolor. Den som gör det kan dömas till böter eller fängelse. (Om brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 11)

Digitala bilder och filmer med porr på skärmar borde vara likvärdigt med printade bilder med porr.

Porrfilmer får inte visas på TV vid tidpunkter då barn brukar titta. (Radio och Tv-lag (2010:696), kapitel 5 paragraf 2)

Nätporren finns alltid tillgänglig för barn, dygnet runt, alltså även på tidpunkter då barn brukar titta om det saknas porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter: läsplatta, dator och mobiltelefon.

Porr får inte innehålla bilder av barn. Den som gör, tittar på, sprider, säljer, ger bort eller gör det möjligt för någon att få tag på barnpornografiska bilder gör något olagligt. Som barn räknas enligt lagen den som är under 18 år. (Brottsbalken, kapitel 6 sexualbrott paragraf 10)

Om det saknas porrfilter/teknisk lösning kan det tyvärr även finnas olagliga dokumenterade sexuella övergrepp på barn så kallad "barnporr" tillgängligt för barn på internet trots att tele- och internetleverantörerna måste erhålla filtrering. Det beror bland annat på att kvalitén på leverantörernas filtrering mot “barnporr” varierar. Det är även ofta omöjligt att fastställa identitet och ålder på medverkande i den vanliga nätporren. Det är vanligt att deltagarna i porrfilmer är offer för människohandel och saknar identitetshandlingar. Ofta framställs även deltagarna i porrfilmer för att de ska se ut som just barn med tandställning, styling enligt barnmode och filmas i miljöer som ser ut som barnrum.

Man får inte sprida porr som visar sexuellt våld eller tvång där någon till exempel riskerar att skadas. (Brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 10 c)

Forskning visar, redan för tio år sen, att cirka 90% av alla scener i nätporren innehöll våld som bland annat slag, stryptag, “ass-to-mouth” och “gagging”. Det finns åtskilliga vittnesmål från lärare och förskolepedagoger som berättar att de av misstag har exponerat hela skolklasser och förskolegrupper för våldsporr genom pop-up-annonser och länkade filmer på internet. Kriminolog Maria Dufva säger: “Att bevittna viss porr idag är att bevittna en brottsplats.” En it-miljö som saknar porrfilter/teknisk lösning är varken bra för barn eller kommunanställda.

Myter om porrfilter/teknisk lösning
Myt: Porrfitler/teknisk lösning tar bort viktig information om sex och samlevnad.
Fakta: Det är enkelt att korrigera om ett porrfilter skulle ta bort en viss sida av misstag.

Myt: Porrfilter/teknisk lösning är kontraproduktivt på grund av att samtalen skulle utebli.
Fakta: Forskning från Uppsala universitet visar att 0% av barnen i studien hade pratat med en vuxen om porr någon gång, detta gäller både med och utan porrfilter. Alltså, samtalen uteblir om inte vuxna initierar samtalen.

Myt: Porrfilter/teknisk lösning fungerar inte
Fakta: 1. Det finns olika porrfilter som är mer eller mindre säkra. 2. Det är inte omöjligt att hacka sig runt ett porrfilter men det förhindrar ofrivillig exponering och det försvårar tillgängligheten.


Teens unlimited access to pornography is the single largest unregulated social experiment in history.
— Ernie Allen, former CEO of National Center for Missing & Exploited Children in US