Vi har vunnit på lotto! … tack Postkodstiftelsen

Vi är så glada att Postkodstiftelsen backar oss med 1,5 miljoner kronor så att vi kan fortsätta att arbeta med #porrfribarndom och gå från initiativ till etablerad organisation. Med Postkodstiftelsens bidrag kommer vi bl.a. kunna ta fram verktyg och guidelines till föräldrar. Tack Postkodstiftelsen för att ni ser samhällsutmaningarna med teknikbaksmällan för barn och för att ni tror på #porrfribarndom som en del av lösningen.

Svenska Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och stödjer projekt som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar. Sedan 2007 har mer än en miljard kronor fördelats till över 400 projekt i Sverige och internationellt.

Varför backar Postkodstiftelsen #porrfribarndom?

Allt eftersom samhället förändras uppstår nya utmaningar. Många barn har konstant tillgång till internet och en konsekvens är att barn tidigt kan exponeras för grov pornografi, skildringar av sexuellt  våld och övergrepp. Ofta vet föräldrarna väldigt lite om vad barnen upplever. Vi på Postkodstiftelsen är därför stolta över att stötta den nya organisationen #porrfribarndoms arbete med att öka medvetenheten hos föräldrar om barns digitala närvaro och ge dem verktyg för att samtala med barn kring det de upplevt på internet, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Tack också till

  • Unizon, för att ni har backat oss med allt ifrån boende i Almedalen till pepp och med en massa kunskap

  • Abraham Engelmark, för att du lyckas fånga två trötta mammor på bild