Ny Sifo: Fler än 7 av 10 föräldrar tror inte att ens barn ser på nätporr

Medelåldern för att regelbundet konsumera porr på nätet är 12 år, men en ny Sifo-undersökning som Porrfri Barndom låtit genomföra visar att fler än 7 av 10 (72%) föräldrar inte tror att ens barn tittar på eller exponeras för nätporr. Undersökningen visar även att fler än 7 av 10 (74%) inte haft samtal om pornografi på nätet med sitt barn. För att hjälpa föräldrar att ha porrkritiska samtal med sina barn lanserar Porrfri Barndom verktyget Porrsnacket.  

Forskning visar att 8 av 10 barn har sett porr och barn är i genomsnitt runt 12 år gamla* när de själva aktivt börjar konsumera porr på nätet, många är alltså yngre än så. Barn exponeras även ofrivilligt för porr, exempelvis genom pop-annonser eller sökord som inte har med sex eller porr att göra, på grund av de enorma mängder porr som finns på internet. Det kan också ske genom att en äldre kompis eller ett syskon visar porr. En majoritet av porren innehåller dessutom våld och olika typer av kränkningar.

Men en ny Sifo-undersökning som Porrfri Barndom låtit genomföra visar att få föräldrar är medvetna om att deras barn exponeras, då fler än 7 av 10 (72 procent) uppger att de inte tror att ens barn exponeras för porr på nätet.

– I mitt arbete som överläkare i psykiatri på BUP Linköping har jag genom åren träffat många barn i förskole- och mellanstadieålder som har exponerats för porr. När jag frågar barn så visar det sig ofta att de exponerats för porr både frivilligt och ofrivilligt. Porr har blivit mycket lättillgänglig för barn, ett klick bort i läsplattor, mobiltelefoner och datorer. Det är därför viktigt att tidigt börja prata om kroppslig integritet, samtycke och vad barnet kan möta på nätet, säger Åsa Kastbom, överläkare.

Föräldrar känner oro – men få tar porrsnacket med sitt barn

Undersökningen visar även att 4 av 10 (42 procent) föräldrar har känt oro över hur exponering för nätporr kan påverka deras barns hälsa, men det är endast var fjärde (25 procent) som uppger att de har haft samtal om porr med sina barn (74 procent har alltså inte haft samtal).

– På grund av den obegränsade kontaktytan med nätporren, som barn från tidig ålder kan exponeras för och avsaknaden av porrkritiska samtal dikterar porrindustrin i stor utsträckning barns sexualitet. Barns exponering för och konsumtion av porr är ett gemensamt problem eftersom barn exponerar och utsätter varandra för det de lär sig av porren. Vi hoppas att Porrsnacket ska hjälpa så många föräldrar som möjligt att ha porrkritiska samtal med sina barn, säger Jenny Holmström, medgrundare, Porrfri Barndom.

Fler än 8 av 10 föräldrar vill införa porrfilter i skolmiljö

I undersökningen framkommer även att föräldrar är positiva till att införa porrfilter i skolmiljö, varav 85 procent vill införa porrfilter i skolan, 83 procent på fritids samt 80 procent på förskolor. I dag har ungefär hälften av alla skolor i Sverige installerat porrfilter.

Läs mer om Porrsnacket och få experttips om hur du kan ha åldersanpassade samtal om kroppslig integritet och porr samt hur du kan installera porrfilter: https://www.porrfribarndom.se/porrsnacket

*Källor: Use of Pornography and its Associations with Sexual Experiences, Lifestyles and Health among Adolescents, Magdalena Mattebo: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:696130/FULLTEXT01.pdf

www.skolverket.se

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes via webb i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel 3-14 april 2019. I undersökningen deltog 1 079 föräldrar med hemmavarande barn under 18 år.