PORRSNACKET LIVE - BOKA FÖRELÄSNING

Boka en föreläsning med Porrfri Barndom! Antingen för vuxna eller elever från åk 5. Våra föreläsare är Elsa Lantz medgrundare av Porrfri Barndom och/eller Harry Skärlund f.d. porrberoende som barn och föreläsare på Porrfri Barndom.

PORRSNACKET LIVE med vuxna

Våra föreläsare är Elsa Lantz, grundare av Porrfri Barndom som har vuxenperspektivet och Harry Skärlund, f.d. porrberoende som barn som har barn- och ungdomsperspektivet. Kombinationen av våra olika erfarenheter och perspektiv ger en helhet med förståelse och kunskap från alla håll.

Fo%CC%88rela%CC%88sning+2.jpg

Introtimme 1h
45 minuter grundläggande kunskap om porrindustrin och mainstreamporren som barn exponeras för. Kortfattad presentation av Porrsnacket med tips och stöd om hur du har ett åldersanpassat porrsnack, installerar porrfilter och krokar arm med andra föräldrar. 15 minuter frågor och debrief.

Maila elsa@porrfribarndom.se för intresseanmälan, mer information och pris.

Tre-stegs-raketen 3h
1. FAKTA
Fakta om porrindustrin och hur innehållet ser ut samt problembilden med barns exponering och konsumtion av nätporr samt vilka hälsokonsekvenser det kan leda till. Vi utgår från vad svensk och internationell forskning visar samt vad yrkesverksamma läkare, psykologer, kriminologer, ungdomsjourer med fler återger från sina arbeten med barns hälsa samt vad barn och unga själva berättar. 

2. FÖREBYGGA
Hur vi kan förebygga barns exponering för nätporr och hälsokonsekvenserna utifrån vårt material Porrsnacket. Här utgår vi från samlade expertråd och kunskap från Nina Rung, kriminolog och barnrättsexpert, Åsa Kastbom som är överläkare i psykiatri och pediatrik samt Mikis Kanakaris som är samtalsledare på ungdomsmottagningen 1000möjligheter. 

3. WORKSHOP
Vi avslutar med en workshop för att deltagarna reflekterar kring hur de kan ta med sig kunskapen och implementera experternas tips i sin egen verksamhet och kontakt med barn. Vår erfarenhet är att det är bra att få tid att reflektera tillsammans och börja testa på redskapen själv för att komma igång att använda dem med de barn som de möter. 

Vårt mål är att alla deltagare ska känna att vi tillsammans kan göra det här ämnet som kan kännas svårt så hanterbart och enkelt som möjligt. Allt för att öka preventivt arbete och få igång det viktiga åldersanpassade porrsnacket med barn och unga. 

Maila elsa@porrfribarndom.se för intresseanmälan, mer information och pris.

Fo%CC%88rela%CC%88sning+3.jpg

PORRSNACKET LIVE med elever

Harry, som själv exponerades för porr tidigt och blev porrberoende som 12-åring, förmedlar kunskap om porren utifrån forskning och berättar om sin egen erfarenhet som är vanlig även bland barn. Harry är en uppskattad föreläsare bland elever sedan flera år.

Maila elsa@porrfribarndom.se för intresseanmälan, mer information och pris.

Föreläsningarna är åldersanpassade men alla innehåller:

  • Kortfattad fakta om porrindustrin och mainstreamporren

  • Harrys personliga berättelse om tidig exponering för porr, porrberoende som 12-åring samt osäkerhet kring sex och relationer

  • Diskussion om hur porren kan påverka samtycke, rasism, sexism, normer, hälsa, sexualitet och relationer

  • Inlyssnade och respektfull stämning samt humor för att lätta upp ämnet som kan kännas svårt

Specifikt innehåll utifrån ålder:

5-6or: Begränsad information om porrens innehåll eftersom inte alla har kommit i kontakt med nätporr än. Fokus är på relationer, respekt och samtycke. Hur viktigt det är att vara schysst mot varandra och hur vissa könsroller som är styrda av porrens normer kan skada oss.

7-9or: I den här åldern har de allra flesta sett porr och därför går vi in lite mer på porrens innehåll och hur den kan påverka vår hälsa, attityder och syn på jämställdhet, sex och samlevnad. Diskussion om könsroller och normer.

Gymnasium: Mer klarspråk och analys om porrens innehåll och hur den kan påverka vår hälsa, attityder och syn på jämställdhet, sex och samlevnad. Vi pratar om samtyckeslagen och hur vi kan skapa samtyckeskultur. Vi förklarar även hur en kan göra sig skyldig till brott om en tar efter det som visas i porren som ofta visar kränkningar, våld och övergrepp. Öppnar upp mer för reflektioner.

Vill du ha mer info eller har du speciella önskemål? MAILA elsa@porrfribarndom.se eller ring 070-979 99 44 så kommer vi fram till något riktigt bra!