PORRSNACKET LIVE - BOKA FÖRELÄSNING

Boka en föreläsning med Porrfri Barndom! Antingen för vuxna eller elever från åk 5 och uppåt. Våra föreläsare är Elsa Lantz medgrundare av Porrfri Barndom och/eller Harry Skärlund, sakkunnig om machokultur, könsroller samt f.d. porrberoende som barn. Kombinationen av våra olika erfarenheter och perspektiv ger en helhet med förståelse och kunskap från alla håll, både vuxen- och ungdomsperspektiv.

Varmt välkommen att maila elsa@porrfribarndom.se eller slå en signal till 070-979 99 44 för intresseanmälan, pris och mer information! Mer om våra olika upplägg nedan.

Fo%CC%88rela%CC%88sning+2.jpg

PORRSNACKET LIVE MED VUXNA

1h föreläsning

45 minuter grundläggande kunskap om porrindustrin och mainstreamporren som barn exponeras för på internet. Kortfattad presentation av Porrsnacket med tips och stöd om hur du har ett åldersanpassat porrsnack, installerar porrfilter och krokar arm med andra föräldrar. 15 minuter frågor och debrief.


3h föreläsning, workshop m.m.

1. FAKTA

Fakta om porrindustrin, hur innehållet ser ut och varför det lockar så många. Problembilden med barns exponering och konsumtion av nätporr såväl som de hälsokonsekvenser det kan leda till. Vi utgår från vad svensk och internationell forskning visar samt vad yrkesverksamma läkare, psykologer, kriminologer, ungdomsjourer med fler återger från sina arbeten samt vad barn och unga själva berättar. 

2. FÖREBYGGA

Hur vi kan förebygga barns exponering för nätporr och hälsokonsekvenserna utifrån vårt material Porrsnacket. Här utgår vi från samlade expertråd och kunskap från Nina Rung, kriminolog och barnrättsexpert, Åsa Kastbom som är överläkare i psykiatri och pediatrik samt Mikis Kanakaris som är samtalsledare på ungdomsmottagningen 1000möjligheter. 

3. WORKSHOP

Workshop där deltagarna reflekterar kring hur de kan ta med sig kunskapen och använda experternas tips i sin egen verksamhet och i kontakt med barn. Vår erfarenhet är att det är bra att få tid att reflektera och smälta besvärliga insikter tillsammans och testa på redskapen innan det är dags att dra igång i sin verksamhet med barn. Vårt mål är att alla deltagare ska känna att vi kan göra det här lite kluriga ämnet så enkelt som möjligt tillsammans.

Maila elsa@porrfribarndom.se eller slå en signal 070-979 99 44 för intresseanmälan, önskemål, pris och mer info.

Fo%CC%88rela%CC%88sning+3.jpg

PORRSNACKET LIVE MED UNGA

Kärlek, identitet, relationer, sex och porr. Viktiga ämnen som många barn ofta funderingar kring - men inte lika ofta får chans att prata om med en vuxen. Självklart ska vi snacka om allt detta!

Harry som har god erfarenhet av att föreläsa för skolelever och ungdomsgrupper om bl.a. samtycke, machokultur, forskning om porr och sin personliga erfarenhet av tidig exponering för porr och porrberoende leder öppna samtal i en trygg stämning. Han blandar in exempel från populärkulturen för att visa hur de olika delarna hänger ihop och hur nätporren skapar en bild av sex som handlar om allt annat än samtycke och respekt och därför behöver ifrågasättas. Vi tittar självklart inte på faktiska porrklipp.

Föreläsningarna är åldersanpassade men alla innehåller:

  • Diskussionspunkter där alla får vara med och bidra med sina tankar.

  • Genomgång av och samtal kring hur sexualiteten ser ut i porr och i dagens kultur i stort. Vi pratar om hur den bilden påverkar könsroller, samtycke, machokultur och andra normer.

  • Kortfattad lättillgänglig fakta om porrindustrin och mainstreamporren.

  • Harrys personliga berättelse om tidig exponering för porr, porrberoende som 12-åring samt osäkerhet kring sex och relationer.

  • Inlyssnande och respektfull stämning samt humor för att lätta upp svåra ämnen.

Specifikt innehåll utifrån ålder:

5-6or: Begränsad information om porrens innehåll. Fokus är på relationer, respekt och samtycke. Hur viktigt det är att vara schysst mot varandra och hur vissa könsroller som är styrda av porrens normer kan påverka oss.

7-9or: I den här åldern har de flesta sett porr och därför går vi in lite mer på porrens innehåll och hur den kan påverka vår hälsa, attityder och syn på jämställdhet, sex och samlevnad. Diskussion om könsroller och normer.

Gymnasium: Mer klarspråk och analys om porrens innehåll ur ett makt- och genusperspektiv. Vi reflekterar kring hur porren kan påverka oss. Vi pratar om sexualbrott och samtyckeslagen samt diskuterar hur vi kan skapa samtyckeskultur tillsammans.

Vill du ha mer info eller har du speciella önskemål? MAILA elsa@porrfribarndom.se eller ring 070-979 99 44 så kommer vi fram till något riktigt bra!