EU-KANDIDATER BLIR CERTIFIERADE OM DE KOMMER ARBETA FÖR EN #PORRFRIBARNDOMIEU

Idag skickar barnrättsorganisationen Porrfri Barndom ut en enkät till samtliga svenska EU-kandidater för att kartlägga vilka kandidater som kommer arbeta för att barn i EU ska få en porrfri barndom - eller ej. De som som svarar JA blir certifierade, erhåller en digital knapp till sitt kampanjarbete och listas bland EU-kandidater som driver frågan i EU under nästa mandatperiod.

– Vilken annan mångmiljardindustri med så pass skadligt material låter vi ha en oreglerad kontaktyta med våra barn? Vi ser en global utmaning med den i stort sett oreglerade nätpornografin. Det är hög tid att EU utreder porrens hälsokonsekvenser bland barn i Europa och möjliga åtgärder som till exempel åldersverifiring för nätporr med motsvarande BankID-lösning samt porrfria arbetsmiljöer för barn. Allt fler svenska politiker arbetar nu för att minska porrens skadeverkningar bland barn och vi förväntar oss att det samma gäller svenska EU-kandidater, säger Elsa Lantz medgrundare, Porrfri Barndom i en kommentar.


Bakgrund
Porrsajterna har trafik från barn i europeiska länder. Totalt har porrsajterna på internet varje vecka mer trafik än Amazon, Netflix och Twitter har tillsammans.* Forskning visar att 8 av 10 svenska barn har sett porr och att barn är i genomsnitt runt 12 år gamla när de själva börjar söka aktivt efter porr på internet**, många barn exponeras även vid lägre ålder. Ca. 90% av all nätpornografi innehåller våld.*** Hjärnforskaren Katarina Gospic påpekar att smartphones har förändrat porrkonsumtionen. Idag har vi hela tiden tillgång till porr i fickan. “En åttaåring skulle inte få köpa 10 st porridningar, men nu kan han få det hela, hela tiden”, säger Katarina Gospic.**** Konsumtion av porr kan leda till psykisk och fysisk ohälsa hos både flickor och pojkar samt ökat sexuellt våld och trakasserier.***** Storbritannien inför i juli månad åldersverfiering på nätpornografi.

Exempel på våld barn möts av i porren via sina mobiltelefoner, läsplattor och datorer:

  • Gagging- penis trycks långt ner i kvinnans hals så att hon hulkar, kvävs och kräks

  • Våldtäkt: scener där det är tydligt att ena parten inte samtycker

  • Hårda strypgrepp

  • Ass-to-mouth (penis penetrerar först anus och förs sen in i munnen utan att tvättas)

  • Trycka ner huvudet i toaletten och spola


Enkäten

För att bli certifierad behöver du svara ja på fråga 1. och 2. nedan samt kryssa för minst en åtgärd under fråga 3.

Om jag blir invald i Europaparlamentet:

1.) Lovar jag att arbeta för att alla barn i EU ska få en porrfri barndom:

JA__  NEJ__ Kommentar_____

2.) Avser jag att arbeta för att minska barns exponering för nätpornografi:  

JA__  NEJ__ Kommentar_____

3.) Kommer jag att arbeta för att EU vidtar följande konkreta åtgärder för att begränsa barns exponering för och konsumtion av nätpornografi?

Åldersverifiering nätpornografi  JA__ NEJ__

Porrfilter publika wifi och förskolor/skolor JA__  NEJ__

Folkbildningskampanj pornografins skadeverkningar på barn JA__  NEJ__

Källor:
* Huffingtonpost, 2017
** Mattebo, 2014
*** Bridges et al., 2010
**** Malou Efter tio, 2016
***** porrfribarnom.se