Om Game Changer

 
 

…skydda barnet mot information och material som är till skada för barnets välfärd…(Barnkonventionen, lag år 2020)

I vårt första initiativ utgår vi från insikten att samtidigt som barn och unga lever på nätet, har knappast skolan hängt med. När skolan laggar efter måste vi föräldrar agera. Brottsförebyggande rådets undersökningar visar att skolan är den plats där svenska ungdomar oftast utsätts för våld eller utsätter andra för våld, så som misshandel, hot och rån eller olika typer av sexualbrott. Dessutom saknar drygt 50 hälften av alla skolor porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverket och digitala enheter.

Därför lanserar vi en plattform med fakta och verktyg – Föräldramötet 2.0 – som ska hjälpa föräldrar att tillsammans skapa en trygg tillvaro för barn och unga. För ingen kan skydda endast sitt eget barn.