Hur får jag med mig andra föräldrar?

Barns exponering för och konsumtion av porr är ett gemensamt problem eftersom barn exponerar och utsätter varandra för det de lär sig av porren. Därför behöver vi kroka arm med andra föräldrar i klassen, kompisgänget eller basketlaget etc. och höja säkerheten tillsammans genom att: installera porrfilter på internet hemma och på barnens mobiltelefoner och ta porrsnacket.


Så här kan du presentera Porrsnacket för andra föräldrar

1. Förklara vad Porrsnacket är på en minut:
Svensk forskning visar att 8 av 10 barn har sett porr. Cirka 90 % av porren innehåller våld och porren är ofta barns primära sexualundervisning. Porrfri Barndom har tagit fram en plattform för föräldrar med information och enkla actions där vi kan kroka arm med andra föräldrar och tillsammans minska barns exponering för porr i kompisgänget, skolklassen och basketlaget. Vad tycker du/ni om att vi gör detta tillsammans? Det finns tips på hur man tar ett åldersanpassat porrsnack med sitt barn, lägger på porrfilter och hur man kan lyfta frågan exempelvis på föräldramötet eller i idrottsföreningen.

2. Föreslå Porrsnacket på nästa föräldramöte:

  • Börja med att kroka arm med en eller ett par andra föräldrar innan föräldramötet så att ni kan föreslå Porrsnacket tillsammans, då har ni redan satt igång processen och kan lätt få med er fler.

  • Berätta om hur du blev medveten om problemet, till exempel att du såg en post från Porrfri Barndom på sociala medier.

  • Du kan även visa namninsamlingen “Nationellt upprop för porrfria förskolor och skolor


Varför?

På grund av den obegränsade kontaktytan med nätporren, att barn från tidig ålder kan exponeras för porr och avsaknaden av porrkritiska samtal dikterar porrindustrin i stor utsträckning barns sexualitet. Det är en grundförutsättning för att barn ska kunna utveckla sin egen sexualitet och ha respektfulla intima sexuella relationer att vi begränsar barns tillgång till porr. Därför är det av stor vikt att samhället reglerar porren på internet i likhet med de regleringar som finns för att skydda barn från porr utanför internet där det till exempel är förbjudet att sända porr på TV på tider då barn brukar titta. Samhället måste arbeta preventivt för att begränsa kontaktytan med porr på internet bland annat genom porrfria wi-fi-nätverk där barn vistas som förskolor, skolor, köpcentrum och caféer.

Det är även upp till oss föräldrar att se till att barnets miljö framför skärmen är så trygg som möjligt när det kommer till barns mobiltelefoner och dator eller läsplatta hemma. Vi rekommenderar att begränsa porr genom att installerar ett så kallat porrfilter. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Den digitala utvecklingen går väldigt fort och vuxenvärlden har i många avseenden inte hängt med, förstått vad barn exponeras för, hur det kan påverka deras fysiska och psykiska hälsa och tagit fram säkerhetslösningar.

En eskalerande hälsokris

Porrfri Barndoms cirka 50 yrkesverksamma kriminologer, läkare, psykologer, advokater med flera vittnar från sitt dagliga arbete med barn om en eskalerande hälsokris som orsakas av barns oreglerade kontaktyta med nätporr. Tyvärr saknar samhället i stort beredskap för att skydda barn från att exponeras för porr och rehabilitera de barn som har tagit skada av porren.