Källor Porrsnacket

Källor Porr

Forskning

Ana J. Bridges, Aggression and Sexual Behavior in Best-Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update,vetenskaplig tidsskrift, 2010), https://pdfs.semanticscholar.org/db43/7a7a4a975603690bd5921286c7831b487d10.pdf

Magdalena Mattebo, 2014, Use of Pornography and its Associations with Sexual Experiences, Lifestyles and Health among Adolescents, http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:696130/FULLTEXT01.pdf

Maggie Jones, New York Times Magazine, What teenagers are learning from online porn, specialartikel. 2018, https://nyti.ms/2stBZXn).

Magdalena Mattebo, Pornography consumption among adolescent girls in Sweden, https://bit.ly/2BJ3hgH, 2016

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A696130&dswid=-1223

Zilman och Bryant, Pornography: Research Advances and Policy Considerations 1989

Rapporter

Statens Medieråd, ”Koll på porr” – skilda röster om sex, pornografi, medier och unga, 2006, https://statensmedierad.se/download/18.6cd9b89d14fefd0c4f596b2b/1443181702133/kall_pa_porr.pdf

Folkhälsomyndigheten, “Sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter i Sverige 2017 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/?pub=60999, publicerad 28 maj, 2019

Statens medieråd, “Småungar och medier 2015”, https://statensmedierad.se/download/18.7a953dba14fef1148cf3a0e/1442841273052/Sma-ungar-och-medier-2015.pdf

Statens medieråd, Ungar & Medier, https://bit.ly/2K53JN9, rapport 2017

Internetstiftelsen, Svenskarna och internet, rapport 2018 https://bit.ly/2FXuduO

Statens medieråd, koll på porr, rapport 2006, https://bit.ly/2V0X1N2

Internetstiftelsen i Sverige, Svenskarna och internet, rapport, 2017, (2018 hade INGET om sex eller porr)

https://internetstiftelsen.se/docs/Svenskarna_och_internet_2017.pdf

Unizon, Porr och Prostitution, rapport, (2016)

Talita, Fakta om porr, http://www.talita.se/fakta/pornografi

MUCF, Se mig- MUCF- unga om sex och internet, rapport, https://bit.ly/2Hy5hNw, 2009.

Robert Jensen, scroll.in, Why this male radical feminist would like to see an end to pornography [and masculinity], https://bit.ly/2Wgsasj, 2018.

Nyhetsartiklar

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/ungas-porrvanor-kartlagda

Reuters.com, Researchers find pop-up porn malware on Google game apps, https://reut.rs/2UIFQff, 2018).

Emma Clare Gabrielsen, Anne Linn Kumano-Ensby, Martin Roalsø, nrk.no, Vulvakomplekset, reportage, https://bit.ly/2j4mhtT, 2017

DN Debatt, Grundel, Jakobsson Kruse, & Möller, Dubbelt så många unga söker till SÖS våldtäktsmottagning, https://bit.ly/2HLggCJ, 2017)“

NBCnews, Things are looking up in America´s porn industry, https://goo.gl/AiFuYX, 2015

Huffingtonpost, Porn Sites Get More Visitors Each Month Than Netflix, Amazon And Twitter Combined, https://bit.ly/2Tgsaqb, 2017

Svenska Dagbladet, Var fjärde pojke porrsurfar dagligen, 2018, https://www.svd.se/var-fjarde-pojke-porrsurfar-dagligen

Olivia Erlander presenterar vittnesmål Maria Ahlin fått in i samband med föreläsningar, Läs barnens vittnesmål om porr, https://bit.ly/2UfVJ0o, 2017

Nina Rung, Nyhetsmorgon, TV4, https://bit.ly/2Upv00O, 2018)

Nina Rung, Expressen, Mainstreamporren måste problem, artikel, 2016, https://bit.ly/2FVJYCv)

Böcker

Sissela Nutley, Distraherad, hjärnan, skärmen och krafterna bakom, bok, 2019

Maria Ahlin & Ulrica Strindberg, Visuell drog, bok, 2016

Peter x Eriksson, På Y-fronten intet nytt, bok, 2012).

Filmer

Gail Dines, Ted Talk, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=_YpHNImNsx8,

Gail Dines, PornLand, film, 2015,

Katarina Gospic i Malou efter tio, 30 november, 2016, https://www.tv4play.se/program/malou-efter-tio/3661972

Hot
Girls Wanted, film,

Övrigt

Age verificiation regulator, fact for parents, https://bit.ly/2HWxZrx

World Health Organization, Gaming Disorder, https://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en/

https://fightthenewdruhttps://fightthenewdrug.org/pornhub-visitors-in-2018-and-review-of-top-searches/g.org/pornhub-visitors-in-2018-and-review-of-top-searches/

Källor Dataspel

Rapporter

Statens medieråd: https://statensmedierad.se/download/18.69df3469151a0ec663e19f9b/1450279061875/Problematiskt-datorspelande_utskrift.pdf

Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/om-spelproblem/datorspel/

Friends nätrapport:
https://www.dropbox.com/s/7c1u0122choq30q/Friends_natrapport_2017.pdf?dl=0

Ungdomsbarometern:
http://www.ungdomsbarometern.se/kraftigt-okad-framtidsoptimism-bland-unga/

Com Hem och SIFO:
https://www.comhemgroup.se/sv/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/comhem-undersokning-fran-com-hem-upp-till-10-timmars-datorspelande-per-vecka-gor-barn-och-ungdomar-lyckligare-170405-2.pdf

WHO:
https://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en/

Nätkoll, 2016:
https://attention.se/wp-content/uploads/2015/05/projekt-natkoll_rapport.pdf

Pep-rapporten, 2019:
https://generationpep.se/media/1830/generationpep_pep-rapporten2019.pdf

Nyhetsartiklar

SVT Nyheter, diskrimineringen inom esport fortsätter
https://bit.ly/2WLDVXO

Expressen https://www.expressen.se/kronikorer/fredrik-sjoshult/pedofil-slapptes-misstanks-nu-for-overgrepp-mot-100-nya-barn/

Böcker

Sissela Nutley, Distraherad, hjärnan, skärmen och krafterna bakom, bok, 2019

Övrigt

Ett sätt att se vad som är mest populärt är Twitchs lista över mest streamade spel:
https://www.twitch.tv/directory

PEGI:
www.pegi.info

Dataspelsakuten:
www.dataspelsakuten.se

Källor SKärmar

Forskning

Malin Jakobsson “Ungdomar sover för lite”, 2018:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/somnbrist

Jean Twenge “Have smartphones destroyed a generation”, 2017:
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/09/has-the-smartphone-destroyed-a-generation/534198/

Om passivt användande i sociala medier:
Shakya & Christakis, 2017; Hadar et al 2017


Rapporter

Internetstiftelsen, “Svenskarna och Internet 2018”:
https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/svenskarna-och-internet-2018/

Friends nätrapport, 2017:
https://www.dropbox.com/s/7c1u0122choq30q/Friends_natrapport_2017.pdf?dl=0

Folkhälsomyndigheten, “Medieanvänding och psykisk ohälsa bland tonåringar”, 2015:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/1cdcfe349c5a41ee9b6b606e80eb7a78/medieanvandning-psykisk-ohalsa-tonaringar-15109-webb.pdf

WHO, “Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age”, 2019: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311664/9789241550536-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nyhetsartiklar

Expressen https://www.expressen.se/kronikorer/fredrik-sjoshult/pedofil-slapptes-misstanks-nu-for-overgrepp-mot-100-nya-barn/

SVT Nyheter om sömnstörningar:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/allt-fler-unga-lider-av-somnstorning

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/somnproblemen-bland-unga-har-okat-kraftigt-mobilstress-pekas-ut-som-bov

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/somnbrist

Expressen
https://www.expressen.se/nyheter/forskaren-unga-far-somn-problem-av-sociala-medier/

Böcker

Sissela Nutley, Distraherad, hjärnan, skärmen och krafterna bakom 2019

Maria Dufva, Värsta bästa nätet (2018)

Maria Dufva, Mitt barn på nätet (2017)

Övrigt

Fondberg & Wincent:
https://fondbergwincent.se/