Jenny Holmström lämnar rollen som verksamhetsledare på Porrfri Barndom

Jenny Holmström som var med och grundade Porrfri Barndom tillsammans med Elsa Lantz går vidare till nya utmaningar. Medgrundaren Elsa Lantz tar över Jennys ansvarsområden och styrelsen rekryterar nya medarbetare för projektledning och insamling. “Vi är otroligt tacksamma över Jennys ovärderliga insatser som vapendragare under uppstarten och etableringen av Porrfri Barndom som barnrättsorganisation. Tillsammans har vi under snart två år satt en stabil grund som organisationen nu kan ta sats ifrån”, säger Elsa Lantz, medgrundare Porrfri Barndom.

Efter en intensiv etableringsfas av opinionsarbete och organisationsbygge går Jenny Holmström vidare till startup-fonden Antler där Jenny ska bygga en ny organisation som på ett eller annat sätt kommer att ta sig an en samhällsutmaning.

“Efter snart två år av intensivt opinionsarbete har jag beslutat mig för att driva samhällsförändring i en annan form. Det är ett beslut som har mognat fram under en längre tid. Jag är otroligt glad och tacksam över den resa jag har fått göra med Porrfri Barndom. Ett upprop som blev en organisation och som hittat vägar att skapa förändring på genom att aktivt fylla kunskapsluckor inom området och skapa en stark opinion i frågan. Jag ser nu fram emot att följa organisationens fortsatta framsteg på håll. Stort tack till alla er som varit en del av denna fantastiska resa, inte minst alla barn och unga säger Jenny Holmström”, medgrundare Porrfri Barndom.

Under hösten lanserar Porrfri Barndom nya kampanjer och påverkansprojekt inte minst inom de tre kärnfrågorna: åldersgräns på nätporr, porrfria arbetsmiljöer för barn och nationell kompetensutveckling om porrens konsekvenser för samtliga offentliga aktörer som möter barn.

Följ Porrfri Barndom på på Instagram eller Facebook. Ditt engagemang gör skillnad!
Följ Jenny på Instagram eller på LinkedIn.

Kontakt
Elsa Lantz, elsa@porrfribarndom.se alt. 070-979 99 44

Om Porrfri Barndom
Porrfri Barndom är en barnrättsorganisation som grundades 2018 och som arbetar för att minska barns exponering för nätpornografi. Arbetet bedrivs primärt gentemot politiker, föräldrar, tele- och internetoperatörer. Arbetet utgår från forskning samt kunskapsinhämtning från barn och ett nära samarbete med över 50 experter bland annat inom sjukvård, förskola, skola, digitalisering och teknik varav några ingår i Porrfri Barndoms advisory board. Hittills har över 90 000 personer skrivit under Porrfri Barndoms två namninsamlingar. Samtliga riksdagspartier förutom SD ställer sig bakom Porrfri Barndoms krav om porrfria förskolor och skolor i Sverige. Organisationen finansieras genom privata gåvor, bland annat från Postkodstiftelsen. Läs mer på www.porrfribarndom.se