Gåvor till Porrfri Barndom

Vad går pengarna till?

Pengarna används till att finansiera Porrfri barndoms verksamhet. Vi arbetar för att minska de negativa hälsokonsekvenser som digitaliseringen, porren och de våldsamma dataspelen medför. Pengarna bidrar även till ökad jämställdhet bland barn.


Vill du ge som


Mer specifikt arbetar vi med olika typer av projekt och aktiviteter. Exempel på vad pengarna går till:

  • Kontinuerliga samtal med barn, för att förstå de utmaningar de möter och vad de själva tycker är lösningen

  • Hjälpa oss  att öka medvetenheten i samhället om barns porrkonsumtion, barns spelande av dataspel samt barns digitala närvaro och dess hälsokonsekvenser

  • Porrsnacket, en digital plattform för föräldrar och andra vuxna där de kan hitta råd och stöd och kroka arm med andra föräldrar

  • Hjälper oss att genomföra möten och seminarium och på så sätt önskar vi öka kunskapen om de frågor vi driver hos ledamöterna i Sveriges riksdag

  • Hjälper oss att föra dialog med tele- och internetoperatörer om att ta fram gratis porrfilter tilll de kunder som önskar