Hjälp till som företag

GE EN FÖRETAGSGÅVA

Er gåva hjälper oss att arbeta preventivt med att bland annat minska porrens hälsokonsekvenser på barn. Vill du veta mer? Kontakta Elsa Lantz elsa@porrfribarndom.se tel. 070-9799944

Bankgiro: 5297-7196

BLI KOMPISFÖRETAG

Från 10 000 kr kan ni bli Porrfri Barndoms Kompisföretag. Som Kompisföretag gör ni en viktig insats för barn och unga.
Kompisföretag erhåller som tack för mottagen gåva:

 • Förslag på inlägg om samarbetet till era sociala kanaler och hemsida

 • Digitalt diplom

 • Banners i olika storlekar för er webbplats

 • E-postsignatur som kompisföretag med #porrfribarndomslogga

 • Nyhetsbrev varje kvartal, med information om hur ert bidrag gör skillnad för barn

Vill du veta mer? Kontakta Elsa Lantz elsa@porrfribarndom.se tel. 070-9799944

SAMARBETEN

Porrfri Barndom samarbetar med en rad experter, organisationer och stiftelser. Vi ser samarbeten som en del i vår modell för att kunna bedriva samhällsförändring. Vill du veta mer eller har du och ditt företag någon speciell expertis som du vill bidra med? Vi har möjlighet att skräddarsy samarbeten beroende på just din organisation eller företags önskemål. Hör av dig så pratar vi mer.
Kontakta Elsa Lantz elsa@porrfribarndom.se tel. 070-9799944
UPPFÖRANDEKOD OCH POLICY

Porrfri Barndom samarbetar med företag som respekterar vår planet och människorna som lever på den. Vi samarbetar inte med företag (inklusive dotterbolag) som bedriver någon av följande verksamheter:
- Försäljning eller tillverkning av vapen, alkohol eller tobak
- Är inblandade i systematiskt och kontinuerligt tvångsarbete eller barnarbete
- Är verksamma i länder som omfattas av FN-sanktioner

BIDRA TILL FN:S HÅLLBARHETSMÅL OM JÄMSTÄLLDHET SAMT ÖKAD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Porrfri Barndoms verksamhet syftar till att uppfylla FNs globala mål nummer 5:2 - att uppnå jämställdhet. Mer specifikt bidrar vårt arbete till att avskaffa alla former av våld mot flickor, inklusive sexuellt utnyttjande, i det offentliga och privata rummet. Vi arbetar även mot ökad hälsa och välbefinnande, mål nr 3d. Det vill säga att stärka alla länders kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala hälsorisker.

269px-UN_SDG_Logo.png
E_SDG goals_icons-individual-rgb-03-1.png
Sustainable-Development-Goals_icons-05-1-300x300.jpg

Hur används pengarna?

Pengarna används till att finansiera Porrfri Barndoms verksamhet. Vi arbetar för att minska de negativa hälsokonsekvenser som digitaliseringen, porren och de våldsamma dataspelen medför. Pengarna bidrar även till ökad jämställdhet bland barn. Mer specifikt arbetar vi med olika typer av projekt och aktiviteter, till exempel:

 • Vi för kontinuerliga samtal med barn, för att förstå de utmaningar de möter och vad de själva tycker är lösningen

 • Vi arbetar för att öka medvetenheten i samhället om barns porrkonsumtion, barns spelande av dataspel samt barns digitala närvaro och dess hälsokonsekvenser

 • Porrsnacket, en digital plattform för föräldrar och andra vuxna där de kan hitta råd och stöd och kroka arm med andra föräldrar

 • Genom möten och seminarium önskar vi öka kunskapen om de frågor vi driver hos ledamöterna i Sveriges riksdag

 • Vi för dialog med tele- och internetoperatörer och andra aktörer


Vi har vunnit på lotto! Stort tack Postkodstiftelsen

Vi är så glada att Postkodstiftelsen backar oss med 1,5 miljoner kronor så att vi kan arbeta med Porrfri Barndom och gå från initiativ till etablerad organisation. Med Postkodstiftelsens bidrag kommer vi bl.a. kunna ta fram verktyg och guidelines till föräldrar och ge fler politiker mer kunskap. Tack Postkodstiftelsen för att ni ser samhällsutmaningarna och för att ni tror på Porrfri Barndom som en del av lösningen.

Svenska Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och stödjer projekt som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar. Sedan 2007 har mer än en miljard kronor fördelats till över 400 projekt i Sverige och internationellt.

Varför backar Postkodstiftelsen Porrfri Barndom?

“Allt eftersom samhället förändras uppstår nya utmaningar. Många barn har konstant tillgång till internet och en konsekvens är att barn tidigt kan exponeras för grov pornografi, skildringar av sexuellt  våld och övergrepp. Ofta vet föräldrarna väldigt lite om vad barnen upplever. Vi på Postkodstiftelsen är därför stolta över att stötta den nya organisationen Porrfri Barndoms arbete med att öka medvetenheten hos föräldrar om barns digitala närvaro och ge dem verktyg för att samtala med barn kring det de upplevt på internet”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.


Varmt tack till

 • Unizon, för att ni har backat oss med allt ifrån boende i Almedalen till pepp och med en massa kunskap.

 • Abraham Engelmark, för att du lyckas fånga två trötta mammor på bild.

 • INGO, reklambyrån som hjälpt oss med vår hemsida och en utomhuskampanj - för att vi ska nå ut till fler och kunna folkbilda ännu mer.