Dataspelssnacket

En guide till dig som förälder är speltillverkarnas egna rekommendationer PEGI

Pan European Game Information – PEGI – utför åldersmärkning av bl.a. filmer och datorspel. PEGI-märkningen används i hela Europa och finns på förpackningens fram- och baksida. Märkningen av spel bedömer vilka åldrar ett spel är lämpligt, utifrån spelets innehåll, inte dess svårighetsgrad. Gällande spel finns PEGI 3, 7, 12, 16 och 18 år. PEGI listar utöver åldersrekommendationer även vilken typ av innehåll spelet har. Informationen visas i olika kategorier och exempel på dessa är grovt språk, sex och våld. För att få ytterligare en uppfattning om spelets innehåll kan du som förälder ofta se en så kallad  ”tutorial” som många av spelen har. En ”tutorial” är en pedagogisk genomgång av spelets koncept och grundläggande spelmekaniker.  Mycket av den forskning som har gjorts kopplat till åldersrekommendationsystemet PEGI är gjord på amerikanska barn. Det finns i dagsläget t.ex.  inte någon forskning på 9-åriga barn som spelar det mycket populära spelet Fortnite (Maria Dufva, 2018).

Bild på hur PEGI-märkningen ser ut  Källa: www.pegi.info

Bild på hur PEGI-märkningen ser ut

Källa: www.pegi.info

Tillsammans med experterna

Tillsammans med Sven Rollenhagen som är expert på datorspelsberoende, Maria Dufva som är kriminolog, expert på barns liv på nätet samt författare och Dataspelsakuten, som hjälper personer med bl.a. datorspelsberoende har vi tagit fram tipsen nedan.

Välj dataspel med omsorg till ditt barn är ett av experternas främsta råd. För att du som förälder ska kunna guida ditt barn i vilka spel som är lämpliga rekommenderar experterna föräldrar att följa speltillverkarnas egna rekommendationer (PEGI), samt att själva spela de spel som barnen spelar för att se vilka värderingar spelet vilar på. Föräldrar kan även googla och kolla klipp på youtube för att se hur spelet ser ut om man inte har möjlighet att spela själv. På så sätt kan du som förälder aktivt välja spel tillsammans med ditt barn som är anpassade efter barnets ålder och värderingar du anser är bra för ditt barn.  


Tid

En parameter som föräldrar behöver ha koll på när det gäller dataspel är hur mycket tid barnet lägger på sitt spelande. Därför är det viktigt att prata med barnen tidigt om vad de vill spela för spel, för olika spel kräver olika mycket tid. Vissa spel går att hantera med mindre tid, medan andra är mer tidskrävande. Hur mycket tid ett spel tar är viktigt att förstå som förälder. Ett spel som är mycket populärt och som experterna menar många spelar för mycket av är Fortnite.

Hur kan man som förälder ta reda på hur mycket tid ett spel kan innebära? PEGI-märkningen ger tyvärr inte svar på hur mycket tid ett spel tar eller om det rör sig om något som skulle vara mer beroendeframkallande. Ställ frågor för att förstå hur mycket tid spelet tar och hur mycket tid ditt barn vill lägga på spel. Exempel på frågor du kan ställa till ditt barn gällande tid:

 • Är rankning viktigt för dig?

 • Spelar du själv eller med dina kompisar?

 • Har du kompisar som du bara känner i spelet?

 • Har ni något lag som spelar tillsammans och vad heter laget i så fall?

 • Vad händer om du inte spelar på en vecka?

Generella tips till dig som förälder

 • Var en digital förebild som förälder och se över dina egna skärmvanor.

 • Det bästa är om barnet spelar spel anpassade utifrån sin ålder (se PEGI-märkningen) och att du som förälder spelar spelet med barnet. Alternativt kan du söka på youtube efter spelets namn plus tutorial, guide eller introduction. Då kommer du få upp videos som går igenom spelets mekaniker, visar hur det ser ut och vad det går ut på.

 • Online-spel spelas i virtuella samhällen och ditt barn kan ofta interagera med okända medspelare. Prata med ditt barn om att inte lämna ut personliga uppgifter och be barnet berätta om något inte känns bra.

 • Barn har svårt att sätta gränser själva då hjärnan inte är fullt utvecklad. Därför är det viktigt att föräldrar är tydliga med barnet när hen bör koppla ner. Med äldre barn är ett tips att försöka samarbeta kring tidsgränser för spelande.

 • Tillämpa framförhållning med tider. Undvik exempelvis spel före middagen.

 • Sitt bredvid barnet när det ska avsluta spelet och hjälp till att avrunda vid första bästa naturliga ställe. Det här är en bättre metod för avslut än att säga "nu är tiden slut" när barnet är mitt uppe i ett moment.

 • Avrunda i god tid innan läggdags eftersom det tar ett tag att lugna ned sig efter att man varit emotionellt engagerad i spelandet, utöver effekterna av "skärmens blå ljus” som även de påverkar förmågan att somna.

 • Om möjligt, ha inte teknik i sovrummet för att tydligt separera sovplats och spelplats.

 • Uppmuntra barnen att ta rast var 30:e min.

 • Bibehålla andra aktiviteter. Det är ett vaccin mot att bli beroende av spel. Erbjud alternativ till dataspelande, som att spela brädspel med förälder, träna med förälder eller kompis exempelvis.

 • Säkerställ att datorspelandet inte går ut över viktiga relationer, skolarbete eller fysisk aktivitet.

 • Var uppmärksam på att spelandet inte går ut över barnets sömn.

 • Från årskurs 3 vittnar skolpersonal om hur barn struntar i fritids och går hem direkt, en del till sport eller andra hobbies, men de flesta till en skärm. En organisation som identifierat problemet med lågt deltagande på fritids och som arbetar för att unga ska sin hitta sin inre “spark” är Sparks.

 • På raster pratas det spel redan i årskurs 1 och 2. De som inte spelar blir lätt utanför. I årskurs 3 är det t.ex. svårt att hitta pojkar som inte spelar Fortnite. Spel kan vara inkluderande men även exkluderande.

 • Prata om språket i dataspel utifrån dina egna värderingar.


Hur gör man när man vill att ens barn ska sluta spela spel som barnet inte har åldern för enligt PEGI/åldersrekommendationen?

Om spelet är normaliserat så ser inte barnet något konstigt med att spela ett dataspel när barnet är exempelvis 12 år fastän åldersrekommendationen är 18 år, för barnet har fram till nu fått tillåtelse att spela spelet. Därför är det inte så enkelt som att bara förbjuda eller ta spelet från barnet. Nedan följer några tips på hur du som förälder kan gå tillväga när du vill få till en beteendeförändring och ta bort ett spel från ditt barn.

 • Spela spelet med barnet, läs PEGI-märkningen. Om du sedan tycker att ditt barn inte ska spela spelet prata med barnet om vad det är i spelet du inte vill att barnet ska uppleva.

 • Prata med ditt barn “Vi vet att du tycker det är orättvist för att du spelar (namn på spel) men vi kommer ta bort spelet nu. Det gör vi för att det är vårt fel att du har spelat (namn på spel), men vi visste inte att spelet inte är bra för så unga personer som du. Vi vill göra allt vad vi kan för att underlätta för dig eftersom vi förstår att det här är jobbigt för dig.

 • Introducera alternativ , exempelvis byt spel eller introducera något annat för barnet såsom en sport eller annan aktivitet.

 • Du som förälder behöver ha bestämt dig och är ni två föräldrar behöver ni ha pratat ihop er om en gemensam strategi. Stå på dig och ge inte vika.

 • Klipp inte sladden eller ryck inte spelet från barnet. Det kan t.ex. vara vid ett viktigt skede i spelet och uppfattas på samma sätt som om du skulle gå in och riva sönder en målning, ett legobygge eller något annat viktigt för barnet och som hen har byggt under lång tid. Behandla situationen med ödmjukhet och tänk på att agera långsiktigt istället. Det kan också skapa en jobbig situation för barnet i relation till hens kompisar då laget plötsligt förlorar en medspelare. Om du däremot har klippt sladden eller ryckt spelet- ha inte dåligt samvete, många föräldrar har gjort det innan dig. Det är mycket bättre att ta snacket och sätta regler tillsammans när spel är avstängt och båda parter känner sig utvilade, annars finns det stor risk att effekten blir att spelaren känner sig motarbetad av dig personligen. Därför bör man helst inte rycka sladden.

 • Tänk på att när du tar bort ett spel från ett barn så är det inte bara spelet utan ofta också vänner, identitet och alla timmar barnet har investerat i spelet Kom ihåg att barnet har en identitet i spelet, exempelvis kan barnet ha uppnått en viss ranking eller är en del i ett specifikt team. Barnet kan ha lagt många timmar på att uppnå rankingen eller på att bli del av ett teamet och när dessa prestationer tas ifrån barnet kan barnet känna en kränkning och en mycket stor förlust. Kanske kan det vara enklare för dig som förälder att förstå det här om du jämför med en sport och ett barn som spelat fotboll i många år och tillslut platsar i drömlaget och en dag får barnet inte spela i laget längre - något du som förälder har bestämt.

 • Spela spelet själv, på så sätt kan du få reda på dina barns behov. Om det inte känns möjligt, sök på spelet på internet och titta på klipp, som pratar om spelet. Kanske gillar ditt barn att vara en teamleader och se om du kan förverkliga barnets behov utanför skärmen. Du som förälder kan sätta koder på datorn/mobilen och erbjuda spel med åldersrekommendation i den ålder barnet är i istället.

 • Ta fram ett kontrakt tillsammans med barnet om förhållningssätt, med konsekvenser och belöningar. Ett kontrakt kan fungera på barn som är ca 10 år och uppåt.

Tips på hur du tar fram ett kontrakt tillsammans med ditt barn

1. Sätt er ner när det finns tid och alla är utvilade. Stäng av all teknik och störningsmoment.

2. Beskriv att ni under en längre period inte har haft några regler för skärmanvändande och dataspelande men att ni nu vill sätta regler som ska gälla för hela familjen och som ska gynna att alla mår bra både med och utan teknik. Skuldbelägg inte utan ta ansvar för situationen som förälder/vårdnadshavare.

Som förälder är det bra att också berätta vad du vill se att ditt barn ska lyckas med i framtiden. T.ex. i framtiden önskar jag att du får möjlighet till ett jobb du tycker om, att du är lycklig, har bra kompisrelationer osv.

3. Låt alla ta en vända och berätta vad de tycker är lagom mycket tid för dataspel per dag. Berätta också vad behöver skötas för att få fortsatt använda digitala enheter, t.ex. läxor varje dag efter skolan, städa sitt rum, bära ut sopor, träna och att vara med kompisar. Var konkret med dessa regler då de annars är svåra att mäta.

4. Sätt upp konsekvenser, negativa och positiva om barnet lyckas samt inte lyckas följa reglerna. De positiva belöningarna ska inte ge mer speltid eller andra belöningar som har med skärmar att göra utan t.ex. en resa, biobesök eller liknande är exempel på motivation. Vid negativa konsekvenser är det dock bra att ge minskad speltid.

5. Sätt reglerna på ett tydligt ställe i hemmet, låt alla som varit med skriva under och godkänna reglerna och bestäm till sist att de gäller från och med nu.

(Källa: Dataspelsakuten, 2019)